to foresee

предвидеть (i) (+a)
i предвижу, предвидишь; no р